VARAUSEHDOT

JUHLAHUONE 146 YLEISET EHDOT JA KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Voimassa 1.1.2013 alkaen

1. Soveltamisala

Näitä Juhlahuone 146 yleisiä varaus ja peruutusehtoja (”Yleiset Ehdot”) ja Juhlahuone 146 käyttösääntöjä (”Käyttösäännöt”) sovelletaan Asiakkaan ja Vuokralleantajan välillä 1.1.2013 ja sen jälkeen tehtyihin Juhlahuone 146 tilavarauksiin. 
 Juhlahuone 146 tarkoitetaan näissä Yleisissä Ehdoissa Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 146 sijaitsevaa kokoustilaa, jota asiakas voi varata lyhytaikaiseen kokous- ja vapaa-ajan käyttöön. Vuokralleantajalla tarkoitetaan Juhlahuone 146. Asiakkaalla tarkoitetaan tilavarauksen tehnyttä luonnollista henkilöä, yritystä tai yhteisöä. 
Asiakas hyväksyy nämä Yleiset Ehdot ja Käyttösäännöt asiakasta sitoviksi hyväksymällä ne tilavarauksen tekemisen yhteydessä. Asiakas hyväksyy nämä Yleiset Ehdot ja Käyttösäännöt asiakasta sitoviksi myös maksamalla Juhlahuone 146 tilavuokran.

2. Tilavaraus ja varausvahvistus

Asiakkaan on tilavarausta tehdessään ilmoitettava haluttu tilavarauksen aika, asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä hyväksyttävä nämä Yleiset Ehdot ja Käyttösäännöt. 
Asiakkaan ja Vuokralleantajan välinen sitova sopimus syntyy, kun Vuokralleantaja vahvistaa asiakkaan tilavarauksen lähettämällä varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakas allekirjoittaa kirjallisen varausvahvistuksen.

3. Tilavuokra ja sen maksaminen

Asiakas on velvollinen maksamaan Juhlahuone 146 tilavuokran varaushetkellä voimassa olevan Vuokralleantajan hinnaston mukaan. Hinnasto on saatavilla internet-osoitteessa http://www.juhlahuone146.fi. Tilavuokra on maksettava ennen varausvahvistuksessa vahvistetun tilavarauksen alkamista. Tilavuokra maksetaan Vuokralleantajan toimittaman laskun ja siinä annettujen ohjeiden mukaisesti.Tilavuokraan sisältyy oikeus käyttää Juhlahuone 146 varausvahvistuksessa annettujen tietojen perusteella. Mikäli tilaisuuteen on yli 60 vrk, vahvistaessaan varauksen tilaaja suorittaa 100€ varausmaksun vuokranantajalle. Muussa tapauksessa varaus vahvistetaan lopullisesti vasta asiakkaan maksaessa tilavuokran kokonaisuudessaan.

Lisäpalvelut ja niiden maksut 


asiakas voi tilata vuokralleantajalta tai sen yhteistyökumppaneilta haluamiaan ja kulloinkin saatavilla olevia lisäpalveluita kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto ja lista lisäpalveluista on saatavilla internet-osoitteessa http://www.juhlahuone146.fi Lisäpalvelut on tilattava viimeistään vuokralleantajan erikseen ilmoittamana ajankohtana. Asiakas on velvollinen maksamaan lisäpalvelut vuokralleantajan toimittaman laskun ja siinä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Lisäpalveluihin sovelletaan ensisijaisesti kutakin lisäpalvelua mahdollisesti koskevia erityisehtoja. Lisäksi lisäpalveluihin sovelletaan näitä Yleisiä Ehtoja sekä Käyttösääntöjä.

4. Peruutusoikeus

Asiakkaan peruutusoikeus

Tilavarauksen peruutuksesta on ilmoitettava sähköpostitse/puhelimitse osoitteeseen info@juhlahuone146.fi. Jos asiakas peruuttaa tilavarauksen kaksi (2) kuukautta ennen tilavarauksen alkamista tai aikaisemmin, Asiakas on velvollinen maksamaan 25 % tilavuokrasta ja tilaamiensa lisäpalvelujen hinnasta. Jos Asiakas peruuttaa tilavarauksen yhden (1) kuukauden ennen tilavarauksen alkamista tai aikaisemmin, Asiakas on velvollinen maksamaan 50 % tilavuokrasta ja tilaamiensa lisäpalvelujen hinnasta. Myöhemmin kuin yksi (1) kuukausi ennen tilavarauksen alkamista tehdyistä peruutuksista Asiakas on velvollinen maksamaan koko tilavuokran ja tilaamiensa lisäpalvelujen hinnan. Jos Asiakas on maksanut tilavuokran ja lisäpalvelujen hinnan ennen peruutusta, Vuokralleantaja palauttaa Asiakkaalle sen osuuden tilavuokrasta ja tilatuista lisäpalvelujen hinnasta, jota Asiakas ei ole velvollinen maksamaan.

Vuokralleantajan peruutusoikeus

Vuokralleantajalla on oikeus peruuttaa Asiakkaan tilavaraus, kunnes Asiakas on maksanut tilavuokran. Vuokralleantajalla on oikeus peruuttaa Asiakkaan tilavaraus myös, jos Asiakas laiminlyö tilavuokran maksamisen Vuokralleantajan toimittaman laskun ja siinä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos Vuokralleantaja peruuttaa tilavarauksen Asiakkaan maksulaiminlyönnin takia kaksi (2) kuukautta ennen tilavarauksen alkamista tai aikaisemmin, Asiakas on velvollinen maksamaan 50 % tilavuokrasta ja tilaamiensa lisäpalvelujen hinnasta. Jos Vuokralleantaja peruuttaa tilavarauksen Asiakkaan maksulaiminlyönnin takia yhden (1) kuukauden tilavarauksen alkamista tai aikaisemmin, Asiakas on velvollinen maksamaan 75 % tilavuokrasta ja tilaamiensa lisäpalvelujen hinnasta. Myöhemmin kuin yksi (1) kuukausi ennen tilavarauksen alkamista tehdyistä ja Asiakkaan maksulaiminlyönneistä aiheutuvista peruutuksista Asiakas on velvollinen maksamaan koko tilavuokran ja tilaamiensa lisäpalvelujen hinnan. Vuokralleantajalla on lisäksi aina oikeus peruuttaa Asiakkaan tilavaraus, jos Juhlahuone 146 käyttö on varattuna ajankohtana mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa Vuokralleantajasta riippumattomasta syystä.

5. Juhlahuone 146 käyttösäännöt

Asiakkaalla on oikeus käyttää Juhlahuone 146 varausvahvistuksessa vahvistettuna ajankohtana. Asiakas on velvollinen maksamaan sovitun ajan ylittävästä käytöstä Vuokralleantajan hinnaston mukaisen lisähinnan jokaiselta alkavalta tunnilta. Asiakas sitoutuu käyttämään Juhlahuone 146 huolellisesti ja asianmukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan Käyttösääntöihin ja noudattamaan niitä. Asiakas on myös velvollinen noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä mukaan lukien säädökset ja viranomaismääräykset, jotka koskevat alkoholijuomia ja niiden anniskelua. Vuokralleantaja luovuttaa Juhlahuone 146 avaimet ennen tilavarauksen alkamista vain Asiakkaalle tai Asiakkaan valtuuttamalle henkilölle. Asiakas tai hänen lukuunsa toimiva valtuutettu on velvollinen pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä Vuokralleantajalle ennen avainten luovutusta. Asiakkaalla on oikeus käyttää Juhlahuone 146 ainoastaan tilaisuuksiin, jotka ovat luonteeltaan yksityisiä. Asiakas vakuuttaa, ettei hän ole missään EU:n vientikielto- tai terrorisminvastaisissa luetteloissa. Asiakas sitoutuu myös siihen, ettei hän käytä tiloja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen joka on kielletty Suomen lainsäädännössä tai on hyvien tapojen vastaista. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenvuokrata Juhlahuone 146 tai luovuttaa sitä kolmannen osapuolen käyttöön tai hallintaan ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta. Vuokralleantajalla on oikeus keskeyttää Asiakkaan Juhlahuone 146 käyttö tai poistaa Juhlahuone 146 henkilö, jos Asiakas tai Juhlahuone 146 oleskeleva henkilö rikkoo Juhlahuone 146 ja Asiakkaan välistä sopimusta, lakeja tai viranomaismääräyksiä.

Ilmoitukset 


Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Vuokralleantajalle Juhlahuone 146 havaitsemastaan vahingosta, häiriöstä sekä laitteen tai varusteen toimimattomuudesta heti. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä puhelimitse numeroon (044) 0590100. 
Virheitä tai puutteita koskevat huomautukset ja vaatimukset on tehtävä heti tai viimeistään neljäntoista (7) vuorokauden kuluttua virheen tai puutteen havaitsemista tai siitä, kun virhe tai puute olisi pitänyt havaita.

6. Asiakkaan vastuu vahingoista 


Asiakas on velvollinen korvaamaan Asiakkaan tai Asiakkaan tilan käytön aikana Juhlahuone 146 oleskelevien henkilöiden Juhlahuone 146 tai Vuokralleantajalle aiheuttamat vahingot. Tässä kohdassa tarkoitetuilla vahingoilla tarkoitetaan myös kiinteistön yhteisille tiloille, rakennuksille ja rakennelmille aiheutuneita vahinkoja joista Vuokranantaja vastaa kiinteistölle. Vuokralleantaja laskuttaa Asiakasta aiheutuneen vahingon mukaan. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneet kokonaiskustannukset.

7. Vuokralleantajan vastuu vahingoista

Vuokralleantajan vastuun enimmäismäärä Asiakkaalle on enintään kaksi kertaa Asiakkaan Vuokralleantajalle suorittaman tilavuokran määrä.